Boston Terrier shooting for C. Wonder

Boston Terrier advertising for C Wonder

Boston Terrier James Bond shooting for C. Wonder brand advertising at "The Mall at Millenia", Orlando, Florida.